Handicap og sygdom

Alle mennesker kan blive ramt af begivenheder der på afgørende vis ændrer den måde livet kan leves på. Et handicap eller fysisk sygdom sætter ofte nogle begrænsninger på handlemulighederne, både arbejdsmæssigt, socialt og i familielivet. Hvis sygdommen er livstruende, tilføjer dette yderligere en udfordring i forhold til at finde og fastholde livskvaliteten, så frygten ikke får alt til at gå i stå.

Hvis man selv har/får et handicap eller fx oplever at blive forældre til et handicappet barn, sætter det en krise i gang hvor det kan være nødvendigt med psykologens hjælp til at finde ud af hvilke værdier der egentlig er vigtige, og få bearbejdet sorgen over de tabte muligheder. Samtidig er det væsentligt at nå frem til en accept af handicappet.

 

Ydelser

camilla-portraet_sidebar

Camilla C. Bechsgaard

Send mail

dansk_psykolog_forening