Stress

Stress kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Som oftest er nogle af de første symptomer at man har let til gråd, ikke kan huske selv enkle ting og har meget svært ved at koncentrere sig. Ofte bliver man også opfarende/irritabel. Symptomerne kan være overlappende med depression.

Nogle er allerede sygemeldt fra arbejdspladsen når de kontakter psykologen, andre forsøger stadig at fungere i hverdagen. I samtalerne forsøger vi i fællesskab at finde frem til hvilke ting der især har virket stressende, og ofte kan det være nødvendigt at arbejde med evnen til at sige fra overfor krav.

Derudover er det i forbindelse med stress vigtigt at skabe sit ”rolige indre sted”, hvor man finder ny energi.

 

Ydelser

camilla-portraet_sidebar

Camilla C. Bechsgaard

Send mail

dansk_psykolog_forening